Pytanie w sprawie android, webview, keyboard, duplication, hardware-acceleration – Przyspieszony usterka klawiaturowa w systemie Android WebView

1

Gdy WebView jest przyspieszany sprzętowo, kliknięcie pola wejściowego powoduje, że klawiatura się pojawia, a HTML jest przerysowywany, przenoszony i powielany na chwilę:

1) Gdy pojawia się miękka klawiatura, WebView przesuwa zawartość do lewej dolnej, a następnie do normalnej pozycji. Powoduje krótkie powielanie w widoku.

2) Podczas zmiany klawiatury (np. Abc-> numery) zawartość jest przesuwana w dół o wysokość klawiatury, a następnie z powrotem do normalnej pozycji. Powoduje krótkie powielanie w widoku.

Testowane na dwóch tabletach z Androidem 4.0, jeśli wyłączone są akceleracje sprzętowe, nie pojawiają się takie usterki.

Nie udało mi się znaleźćkażdy informacje na ten temat, czy ktoś doświadczył tego samego problemu?

Twoja odpowiedź

1   odpowiedź
2

Cała zawartość WebView przesuwa się o szerokość marginesu układu, więc ustaw go na0px rozwiązuje ten problem.

android:windowSoftInputMode="adjustPan" dla aktywności WebView.

Myślę, że doświadczam podobnego problemu, gdzie wszystko w webview wydaje się przesuwać kilka pikseli w prawo (i pozostaje tam), gdy idę do pola wprowadzania. kiedy mówisz margines układu - czy masz na myśli zewnętrzny rodzic (html / body / # wrapper)? Nisk

Powiązane pytania