Pytanie w sprawie java – Tic Tac Toe java

1

Jestem początkującym uczącym się programowania w Javie i gram w kółko i krzyżyk.

Kiedy kończę grę, nie mogę kontynuować gry, ponieważ program się zakończy. Co powinienem dodać do tego kodu. Ponieważ nie używam metody malowania, repaint () nie może być użyty.

import java.awt.*; 
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

public class TicTacToeV1 implements ActionListener {
  /*Instance Variables*/
  private JFrame window = new JFrame("Tic-Tac-Toe");
  private JButton button1 = new JButton("");
  private JButton button2 = new JButton("");
  private JButton button3 = new JButton("");
  private JButton button4 = new JButton("");
  private JButton button5 = new JButton("");
  private JButton button6 = new JButton("");
  private JButton button7 = new JButton("");
  private JButton button8 = new JButton("");
  private JButton button9 = new JButton("");

  private String letter = "";
  public static int count = 0;
  public TicTacToeV1(){      
    /*Create Window*/
    window.setSize(300,300);
    window.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    window.setLayout(new GridLayout(3,3));

    /*Add Buttons To The Window*/
    window.add(button1);
    window.add(button2);
    window.add(button3);
    window.add(button4);
    window.add(button5);
    window.add(button6);
    window.add(button7);
    window.add(button8);
    window.add(button9);

    /*Add The Action Listener To The Buttons*/
    button1.addActionListener(this);
    button2.addActionListener(this);
    button3.addActionListener(this);
    button4.addActionListener(this);
    button5.addActionListener(this);
    button6.addActionListener(this);
    button7.addActionListener(this);
    button8.addActionListener(this);
    button9.addActionListener(this);

    /*Make The Window Visible*/
    window.setVisible(true);

    String input = JOptionPane.showInputDialog("Please select ur pawn: \n1) X\n2) O");
    int pawn = Integer.parseInt(input);
    if ( input.equals("2")){
       setCount(1);
    }
  }

  public static void setCount (int co){
    count = co;      
  }

  public void actionPerformed(ActionEvent a) {  
    count++;

    /*Calculate Who's Turn It Is*/
    if(count == 1 || count == 3 || count == 5 || count == 7 || count == 9|| count == 11){
      letter = "X";

    } else if(count == 2 || count == 4 || count == 6 || count == 8 || count == 10){
      letter = "O";
    }

    /*Display X's or O's on the buttons*/
    if(a.getSource() == button1){
      button1.setText(letter);
      button1.setEnabled(false);
    } else if(a.getSource() == button2){
      button2.setText(letter);
      button2.setEnabled(false);
    } else if(a.getSource() == button3){
      button3.setText(letter);
      button3.setEnabled(false);
    } else if(a.getSource() == button4){
       button4.setText(letter);
       button4.setEnabled(false);
    } else if(a.getSource() == button5){
       button5.setText(letter);
       button5.setEnabled(false);
    } else if(a.getSource() == button6){
       button6.setText(letter);
       button6.setEnabled(false);
    } else if(a.getSource() == button7){
       button7.setText(letter);
       button7.setEnabled(false);
    } else if(a.getSource() == button8){
       button8.setText(letter);
       button8.setEnabled(false);
    } else if(a.getSource() == button9){
       button9.setText(letter);
       button9.setEnabled(false);
    }    
  }

  public static void main(String[] args){      
      new TicTacToeV1();
  }
}
Daj toreset() metoda, w której resetujesz stan swojego programu i wywołujesz to z ActionListener w resetButton. Hovercraft Full Of Eels
Moja przeglądarka przewija ... Dave Newton
Uwagi 1 + 2: Jeśli umieścisz pustą linię po każdej linii, nie będzie ona służyć do strukturyzowania danych wyjściowych. 2: Jeśli nazwiesz zmienne jb1, jb2 i tak dalej, używasz sparaliżowanych tablic bez wszystkich korzyści. user unknown
Naprawdę powinieneś zajrzeć tutaj do dwuwymiarowych tablic - znacznie uprościłoby to kod, a także uczyniłobyreset Metoda Poduszkowiec proponuje prostsze. Ponadto, choć niektóre miejsca są ogólnie uważane za dobry pomysł, można przesadzić. Voo

Twoja odpowiedź

2   odpowiedź
1

Utwórz metodę o nazwie reset (lub coś podobnego) i wykonaj następujące czynności:

Zresetuj każdą wartość tekstową.Zresetuj liczbę do 0.

Możesz utworzyć tablicę [] (lub tablicę 2D, jeśli wiesz jak to zrobić [] []) dla przycisków, a także łatwiejsze zarządzanie. Pozwala to na lepsze zarządzanie wieloma przyciskami i usuwa wiele niepotrzebnych powtórzeń, jakie ma Twój obecny kod.

Przykładowy kod:

public static void reset() {
  button1.setText("");
  button1.setEnabled(true);
  //etc...
  count = 0;
}

Następnie po prostu wywołaj reset () po zakończeniu gry (możesz również sprawić, by sprawdził, kto wygrał).

Mam nadzieję, że to pomoże i DFTBA. :)

1

a) Twój cały kod pasuje do 50 linii. b) Nie masz metody wykrywania zwycięzcy lub ukończonej gry, więc dodałem kod po zliczeniu == 9.

import java.awt.*; 
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

public class TicTacToeV1 extends JFrame implements ActionListener {
  private JButton [] button = new JButton [9];
  private int count = 0;

  public TicTacToeV1 () {      
    super ("Tic-Tac-Toe");
    setSize (300, 300);
    setDefaultCloseOperation (JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    setLayout (new GridLayout (3, 3));
    init ();
  }

  private void init () {      
    count = 0;
    for (int i = 0; i < 9; ++i) {
      button [i] = new JButton ("");
      button [i].addActionListener (this);
      add (button [i]);
    }
    setVisible (true);
  }

  public void actionPerformed (ActionEvent a) {  
    String letter = (++count % 2 == 1) ? "X" : "O";
    /*Display X's or O's on the buttons*/
    for (JButton jb : button) 
    if (a.getSource () == jb) {
      jb.setText (letter);
      jb.setEnabled (false);
    }
    if (count == 9) {
      for (JButton jb : button) 
        remove (jb) ;
      init ();
    }
  }

  public static void main (String [] args) {      
    new TicTacToeV1 ();
  }
}

Umieszczam część zmiennej w swojej własnej metodzie (init) i wywołuję ją z Ctor lub z metody końca gry.

Oczywiście mógłbyś także zadzwonić do nowego Cora. Lub po prostu zresetuj stan przycisku i licznik. Istnieje wiele dróg do Rzymu. Chociaż nie powinno odgrywać roli, unikanie 100 zakończonych gier w pamięci za pomocą wszystkich przycisków może zaoszczędzić 10 KB pamięci.

Jest to bardzo powszechny problem związany z kursem CS (jego zadanie domowe). Naprawienie całej metody, tak aby mógł po prostu kopiować i wklejać, nie uczyni go lepszym programistą. mawburn
@MadBurn: Tak, ale nowicjusze zwykle mają problemy z inicjalizacją macierzy bezproblemowych, mylą tablicę dla 9 przycisków z samym przyciskiem 9, dlatego uzyskują NPE, więc stworzyłem działające rozwiązanie bez sensownego wykrywania nowej gry. user1403675 może na to spojrzeć i spróbować napisać to samo bez ponownego oglądania lub wycinania i wklejania; to jego wybór. Ma trochę niewykorzystanego kodu do wybrania symbolu, którego używa pierwszy gracz, i musi zrobić coś, aby to działało, chociaż. user unknown

Powiązane pytania