Pytanie w sprawie jquery, java, jsp, javascript, ajax – Jak wywołać metodę java z jsp, klikając menu na stronie html?

1

Napisałem program serwera w Javie, ale w celu zapewnienia interfejsu z siecią chcę uzyskać dostęp do metody Java w jsp po kliknięciu określonego przycisku menu. Jak mogę to zrobić?

Związane z:Jak używać serwletów i ajax? BalusC

Twoja odpowiedź

2   odpowiedź
1

ponieważ JSP jest po stronie serwera, a html po stronie klienta. Można to jednak osiągnąć za pomocą AJAX.http://en.wikipedia.org/wiki/Ajax_(programowanie)

5

jQuery.ajax, możesz złożyć wniosek do serwera, w twoim przypadku może to byćServlet który wywoła metodę na żądanym serwerze

Na przykład:

function callMe(){
  $.ajax({
   type: "POST",
   url: "/someServlet",
   data: { methodToInvoke: "sayHello" , data: "Abc" }
  }).done(function( msg ) {
   alert( "Data Saved: " + msg );
  });
}

wServlet koniec

doPost(...){
 String methodToCall = request.getParameter("methodToCall");
 //do some stuff to determine method to call and call it like
 methodService.invoke(request.getParameter("data"));
}

Zobacz także

DWR
Czy to odpowiada na twoje pytanie? Jigar Joshi
właściwie teraz mogę użyć Quercusa, aby utworzyć most między java i php. Taskin
prawdopodobnie popełniłem błąd, ponieważ jest po stronie serwera i nie powinienem używać jsp. dzięki za odpowiedź Taskin

Powiązane pytania