Pytanie w sprawie android-ndk, android, c++ – Android NDK building - Dołącz LOCAL_SHARED_LIBRARIES?

10

Mam problemy z budowaniem projektu w Android NDK. Najprawdopodobniej jest to spowodowane tym, że nie uwzględniono odpowiednich bibliotek współdzielonych / statycznych. Te, które dodałem -lsomeLib, ale te, które LOCAL_SHARED_LIBRARIES nie są uwzględniane, wydaje się ...

Mój Android.mk zawiera następujące elementy

LOCAL_SHARED_LIBRARIES + = libutils libmedia libz libbinder

Gdzie ndk-build rzeczywiście szuka tych bibliotek?Jeśli nie dołączę -lutils -lmedia -lz -lbinder, nie jestem w stanie nawet dojść do błędu linkera. Mam wrażenie, że tylko -LsomeDir i -lsomeLib nie są właściwym sposobem ich dodawania.

Oto kompletny Android.mk.

LOCAL_PATH := /Users/kevin/Desktop/player2/videoplayer/videoplayer/jni
LIBPLAYER_PATH := $(LOCAL_PATH)/../../LibPlayer

include $(CLEAR_VARS)

$(warning Android make file: $(LOCAL_PATH)/Android.mk)
$(warning Android sysroot: $(SYSROOT))
$(warning Additional LD_LIBS: $(LOCAL_PATH)/lib)

ifeq ($(BUILD_ID),MID)
    LOCAL_CFLAGS += -DENABLE_FREE_SCALE
endif

LOCAL_MODULE  := libamplayerjni
LOCAL_SRC_FILES := com_farcore_playerservice_AmPlayer.c sys_conf.c
LOCAL_ARM_MODE := arm
LOCAL_C_INCLUDES := $(LIBPLAYER_PATH)/amplayer/player/include \
  $(LIBPLAYER_PATH)/amplayer/control/include \
  $(LIBPLAYER_PATH)/amcodec/include \
  $(LIBPLAYER_PATH)/amffmpeg \
  $(JNI_H_INCLUDE) \
  /Android/ndk/build/tools/android-9-toolchain/sysroot/usr/include \
  /Android/ndk/build/platforms/android-9/arch-arm/usr/include \
  /Android/source_2.3/system/core/include \
  /Android/source_2.3/frameworks/base/include

LOCAL_LDLIBS := -L/Users/kevin/Desktop/player2/videoplayer/videoplayer/jni/lib -L$(SYSROOT)/usr/lib -llog -lz -lm -ldl **-lmedia -lstagefright -lutils -lbinder -lgcc -landroid -lc -lstdc++ -lthread_db**

**LOCAL_STATIC_LIBRARIES := libamplayer libamcodec libavformat libavcodec libavutil libamadec**
LOCAL_SHARED_LIBRARIES += libutils libmedia libz libbinder 

LOCAL_PRELINK_MODULE := false

include $(BUILD_SHARED_LIBRARY)

Jeden z wielu błędów związanych konkretnie z tymi bibliotekami (np. Libmedia.so).

/Users/kevin/Desktop/player2/videoplayer/videoplayer/obj/local/armeabi-v7a/libamadec.a(android_out.o): In function `android_uninit':
/Users/kevin/Desktop/player2/videoplayer/LibPlayer/amadec/audio_out/android_out.cpp:220: undefined reference to `android::AudioTrack::stop()'
/Users/kevin/Desktop/player2/videoplayer/LibPlayer/amadec/audio_out/android_out.cpp:228: undefined reference to `android::AudioTrack::~AudioTrack()'
/Users/kevin/Desktop/player2/videoplayer/videoplayer/obj/local/armeabi-v7a/libamadec.a(android_out.o): In function `~Autolock':

Twoja odpowiedź

1   odpowiedź
7

-lmedia etc w twoimLOCAL_LDLIBS argumenty.

1. Gdzie ndk-build rzeczywiście szuka tych bibliotek?

Jeśli zajrzysz do środka$NDK/docs/STABLE-APIS.html zobaczysz, że istnieje określony zestaw bibliotek, które możesz dołączyć w ten sposób. Uwaga:

The headers corresponding to a given API level are now located under <strong>$NDK/platforms/android-<level>/arch-arm/usr/include</strong>

Po przejrzeniu się, żadna z podanych bibliotek nie istnieje, chociaż szukałem tylko API-14.

2. Jeśli nie dołączę -lutils -lmedia -lz -lbinder, nie jestem w stanie nawet dojść do błędu linkera. Mam wrażenie, że tylko -LsomeDir i -lsomeLib nie są właściwym sposobem ich dodawania.

Jeśli twoje biblioteki są zwykłymi bibliotekami c / c ++, które byś chciał#include powinieneś użyćLOCAL_C_INCLUDES zamiast.

Zauważ też, z$NDK/docs/ANDROID-MK.html:

System kompilacji obsługuje wiele szczegółów. Na przykład nie musisz wymieniać plików nagłówkowych ani wyraźnych zależności między wygenerowanymi plikami w Android.mk. System budowania NDK obliczy je automatycznie dla Ciebie.

Aby korzystać z innych bibliotek w moim ojczystym kodzie, po prostu#include a następnie określ, gdzie znaleźć nagłówki. Oto mojaLOCAL_C_INCLUDES:

LOCAL_C_INCLUDES := $(LOCAL_PATH)/shared/Core/inc \
          $(LOCAL_PATH)/shared/Model/inc \
          $(LOCAL_PATH)/shared/boost/include

Mam nadzieję, że to pomoże.

Powiązane pytania