Pytanie w sprawie javascript – Zwracanie wartości z Callback

0

Nie mam żadnych poprzednich doświadczeń z javascript.

Próbuję zaimplementować następującą funkcję, której chcę użyć do zwrócenia wartości lat i lng:

<code>function get_address() {
  var geocoder = new google.maps.Geocoder()

  geocoder.geocode({ address: "SE-17270 Sverige"}, 
  function(locResult) {

  var lat = locResult[0].geometry.location.lat();
  var lng = locResult[0].geometry.location.lng();
  alert(lat);
  alert(lng);
  })
}
</code>

Jak mam to zrobic?

Chcę więc coś takiego:

<code>   function get_address(postcode)
   {
    var geocoder = new google.maps.Geocoder()
    var lat
    var lng

    geocoder.geocode({ address: "SE-"+postcode+"Sverige"}, 
    function(locResult) {

      lat = locResult[0].geometry.location.lat();
      lng = locResult[0].geometry.location.lng();
    })
    return lat,lng
   } 
</code>

Twoja odpowiedź

4   odpowiedź
3

<code>function myCallback(lat, lng) {
 // Process lat and lng.
}

function get_address(callback) {
  var geocoder = new google.maps.Geocoder()

  geocoder.geocode({ address: "SE-17270 Sverige"}, 
   function(locResult) {
     var lat = locResult[0].geometry.location.lat();
     var lng = locResult[0].geometry.location.lng();
     callback(lat, lng);
   }
  );
}
....
get_address(myCallback);
</code>
1

na przykład:

metoda zmiennych globalnych:

<code>lat = "";
lng = "";

function get_address() {
  var geocoder = new google.maps.Geocoder()

  geocoder.geocode({ address: "SE-17270 Sverige"}, 
  function(locResult) {

  lat = locResult[0].geometry.location.lat();
  lng = locResult[0].geometry.location.lng();
  alert(lat);
  alert(lng);
  })
}
</code>

metoda tablicowa:

<code>function get_address() {
  var geocoder = new google.maps.Geocoder()

  geocoder.geocode({ address: "SE-17270 Sverige"}, 
  function(locResult) {

  var lat = locResult[0].geometry.location.lat();
  var lng = locResult[0].geometry.location.lng();

  thearray = [];
  thearray.push(lat);
  thearray.push(lng);
  return thearray;
  })
}
</code>
Więc,geocoder.geocode jest async, to nie pomoże. Alexander Pavlov
0

lat ilng zewnętrzna funkcja zwrotna.

geocoder.geocode jest async ... Alexander Pavlov
1

W sekcji nagłówka dodaj bibliotekę google:

<code><script type="text/javascript" src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=true"></script>
</code>

popraw błędy składniowe, a następnie uruchom funkcję:PRÓBNY

KOD (z jquery onload):

<code>var lat = "";
var lng = "";

function getLatLng(callback) {
  lat = callback.lat();
  lng = callback.lng();
  alert(lat +" "+lng);
}

$(function() {
  var geocoder = new google.maps.Geocoder()

  geocoder.geocode({
    address: "SE-17270 Sverige"
  }, function(locResult) {
    getLatLng(locResult[0].geometry.location);
  });
});
</code>

Powiązane pytania