Pytanie w sprawie enterprise-library, logging – Jak napisać tylko wiadomość do wyjścia debugowania z rejestrowaniem biblioteki korporacyjnej?

12

Chcę zaimplementować rejestrowanie za pomocą EntLib Logging i podłączyć dwa TraceListeners do kategorii „Debugowanie”. Jeden będzie zapisywał te komunikaty do pliku, a inny wyprowadza je do systemu śledzenia wyjścia w taki sam sposób, jak robi to Debug.Write (tak, żebym mógł monitorować je za pomocą Sysinternals DbgView), ale nie mogę znaleźć sposobu na ustawienie tego drugiego słuchacza z formaterem Potrzebuję. Wszystko, czego naprawdę potrzebuję, to wiadomość, ale wypuszcza całą masę rzeczy, takich jak EventId, Priority itp. Jak mogę wyciąć te wszystkie rzeczy?

Twoja odpowiedź

2   odpowiedź
15

Tworzenie niestandardowego odbiornika śledzenia

Robi dokładnie to, czego potrzebuję. Oto pełny kod, na który trafiłem:

<code>using System;
using System.Diagnostics;
using Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Common.Configuration;
using Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Logging;
using Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Logging.Configuration;
using Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Logging.TraceListeners;

namespace Common.Utils
{
  [ConfigurationElementType(typeof(CustomTraceListenerData))]
  public class FormattedDebugWriterTraceListener : CustomTraceListener
  {
    public override void TraceData(TraceEventCache eventCache, string source, TraceEventType eventType, int id, object data)
    {
      if (data is LogEntry && this.Formatter != null)
      {
        this.WriteLine(this.Formatter.Format(data as LogEntry));
      }
      else
      {
        this.WriteLine(data.ToString());
      }
    }

    public override void Write(string message)
    {
      Debug.Write(message);
    }

    public override void WriteLine(string message)
    {
      Debug.WriteLine(message);
    }

  }
}
</code>

Plik konfiguracyjny:

<code><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
 <configSections>
  <section name="loggingConfiguration" type="Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Logging.Configuration.LoggingSettings, Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Logging, Version=3.1.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" />
  <section name="dataConfiguration" type="Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Data.Configuration.DatabaseSettings, Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Data, Version=3.1.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" />
 </configSections>
 <loggingConfiguration name="Logging Application Block" tracingEnabled="true"
  defaultCategory="General" logWarningsWhenNoCategoriesMatch="true">
  <listeners>
   <add listenerDataType="Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Logging.Configuration.CustomTraceListenerData, Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Logging, Version=3.1.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a"
    traceOutputOptions="None" type="Common.Utils.FormattedDebugWriterTraceListener, Common.Utils"
    name="FormattedDebugWriterTraceListener" initializeData="" formatter="SimpleMessageFormatter" />
   <add fileName="log\Debugging.log" rollSizeKB="0" timeStampPattern="yyyy-MM-dd"
    rollFileExistsBehavior="Overwrite" rollInterval="Week" formatter="GeneralTextFormatter"
    header="----------------------------------------" footer="----------------------------------------"
    listenerDataType="Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Logging.Configuration.RollingFlatFileTraceListenerData, Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Logging, Version=3.1.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a"
    traceOutputOptions="None" type="Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Logging.TraceListeners.RollingFlatFileTraceListener, Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Logging, Version=3.1.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a"
    name="RollingFlatFileTraceListener" />
  </listeners>
  <formatters>
   <add template="{message}&#xD;&#xA;" type="Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Logging.Formatters.TextFormatter, Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Logging, Version=3.1.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a"
    name="SimpleMessageFormatter" />
   <add template="Timestamp: {timestamp}&#xD;&#xA;Message: {message}&#xD;&#xA;Category: {category}&#xD;&#xA;Priority: {priority}&#xD;&#xA;EventId: {eventid}&#xD;&#xA;Severity: {severity}&#xD;&#xA;Title:{title}&#xD;&#xA;Machine: {machine}&#xD;&#xA;Application Domain: {appDomain}&#xD;&#xA;Process Id: {processId}&#xD;&#xA;Process Name: {processName}&#xD;&#xA;Win32 Thread Id: {win32ThreadId}&#xD;&#xA;Thread Name: {threadName}&#xD;&#xA;Extended Properties: {dictionary({key} - {value}&#xD;&#xA;)}"
    type="Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Logging.Formatters.TextFormatter, Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Logging, Version=3.1.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a"
    name="GeneralTextFormatter" />
  </formatters>
  <categorySources>
   <add switchValue="All" name="Debugging">
    <listeners>
     <add name="FormattedDebugWriterTraceListener" />
     <add name="RollingFlatFileTraceListener" />
    </listeners>
   </add>
   <add switchValue="All" name="General" />
  </categorySources>
  <specialSources>
   <allEvents switchValue="All" name="All Events" />
   <notProcessed switchValue="All" name="Unprocessed Category" />
   <errors switchValue="All" name="Logging Errors &amp; Warnings" />
  </specialSources>
 </loggingConfiguration>
</configuration>
</code>

A użycie wygląda następująco:

<code>Debug.Write("Debug.Write test");
Logger.Write("EntLib test", "Debugging");
</code>

Oba kończą się w wyniku debugowania łatwo śledzonym przez DbgView.

Dziękuję bardzo za włączenie XML-a - bardzo mi pomogło w czymś, czego nie mogłem rozwiązać z instrukcji! (Nie widzę, gdzie wspominają o ustawieniu atrybutu typu danych nasłuchiwania i doprowadzało mnie to do szału) GrahamMc
0

który formatter chcesz użyć. Domyślny formater zawiera wszystkie te informacje. Aby usunąć informacje, które Cię nie interesują, usuń je z aktualnie używanego TextFormattera lub utwórz nowy formater tekstu zawierający pola, które chcesz i zmień „Debugowanie”, aby użyć nowego formatera.

Właśnie to zrobiłem, ale wygląda na to, że DefaultTraceListener nie obsługuje formatera. bychkov

Powiązane pytania