Pytanie w sprawie javascript, highcharts, css – Wypełnienie gradientem na wykresie liniowym (Highcharts)

14

Nie udało mi się znaleźć dokumentacji, która pozwoliłaby mi połączyć wygląd tych dwóch wykresów:

Wykres nieregularnego czasu
Wykres linii / czasu z wypełnieniem gradientowym

Próbuję umieścić wypełnienie gradientowe pod każdą z 3 linii w nieregularnym wykresie czasowym.

Oto, o ile mam:http://jsfiddle.net/WNDUH/

Każda pomoc byłaby mile widziana!

Twoja odpowiedź

1   odpowiedź
15

a następnie zdefiniuj typ i wypełnij Kolor każdej serii.

EDYTOWAĆ

http://jsfiddle.net/WNDUH/10/

JS:

<code>$(function () {
 var chart;
 $(document).ready(function () {
  chart = new Highcharts.Chart({
    chart : {
     renderTo : 'container',
     type : 'spline',
     backgroundColor : {
      linearGradient : [0, 0, 0, 400],
      stops : [
       [0, 'rgb(96, 96, 96)'],
       [1, 'rgb(16, 16, 16)']
      ]
     }
    },
    title : {
     text : 'Snow depth in the Vikjafjellet mountain, Norway'
    },
    subtitle : {
     text : 'An example of irregular time data in Highcharts JS'
    },
    xAxis : {
     type : 'datetime',
     dateTimeLabelFormats : { // don't display the dummy year
      month : '%e. %b',
      year : '%b'
     }
    },
    yAxis : {
     title : {
      text : 'Snow depth (m)'
     },
     min : 0
    },
    tooltip : {
     formatter : function () {
      return '<b>' + this.series.name + '</b><br/>' +
      Highcharts.dateFormat('%e. %b', this.x) + ': ' + this.y + ' m';
     }
    },
    plotOptions : {
     area : {
      lineWidth : 1,
      marker : {
       enabled : false,
       states : {
        hover : {
         enabled : true,
         radius : 5
        }
       }
      },
      shadow : false,
      states : {
       hover : {
        lineWidth : 1
       }
      }
     }
    },
    series : [{
      name : 'Winter 2007-2008',
      type : "area",
      fillColor : {
       linearGradient : [0, 0, 0, 300],
       stops : [
        [0, Highcharts.getOptions().colors[0]],
        [1, 'rgba(2,0,0,0)']
       ]
      },
      // Define the data points. All series have a dummy year
      // of 1970/71 in order to be compared on the same x axis. Note
      // that in JavaScript, months start at 0 for January, 1 for February etc.
      data : [
       [Date.UTC(1970, 9, 27), 0],
       [Date.UTC(1970, 10, 10), 0.6],
       [Date.UTC(1970, 10, 18), 0.7],
       [Date.UTC(1970, 11, 2), 0.8],
       [Date.UTC(1970, 11, 9), 0.6],
       [Date.UTC(1970, 11, 16), 0.6],
       [Date.UTC(1970, 11, 28), 0.67],
       [Date.UTC(1971, 0, 1), 0.81],
       [Date.UTC(1971, 0, 8), 0.78],
       [Date.UTC(1971, 0, 12), 0.98],
       [Date.UTC(1971, 0, 27), 1.84],
       [Date.UTC(1971, 1, 10), 1.80],
       [Date.UTC(1971, 1, 18), 1.80],
       [Date.UTC(1971, 1, 24), 1.92],
       [Date.UTC(1971, 2, 4), 2.49],
       [Date.UTC(1971, 2, 11), 2.79],
       [Date.UTC(1971, 2, 15), 2.73],
       [Date.UTC(1971, 2, 25), 2.61],
       [Date.UTC(1971, 3, 2), 2.76],
       [Date.UTC(1971, 3, 6), 2.82],
       [Date.UTC(1971, 3, 13), 2.8],
       [Date.UTC(1971, 4, 3), 2.1],
       [Date.UTC(1971, 4, 26), 1.1],
       [Date.UTC(1971, 5, 9), 0.25],
       [Date.UTC(1971, 5, 12), 0]
      ]
     }, {
      name : 'Winter 2008-2009',
      type : "area",
      fillColor : {
       linearGradient : [0, 0, 0, 300],
       stops : [
        [0, Highcharts.getOptions().colors[1]],
        [1, 'rgba(2,0,0,0)']
       ]
      },
      data : [
       [Date.UTC(1970, 9, 18), 0],
       [Date.UTC(1970, 9, 26), 0.2],
       [Date.UTC(1970, 11, 1), 0.47],
       [Date.UTC(1970, 11, 11), 0.55],
       [Date.UTC(1970, 11, 25), 1.38],
       [Date.UTC(1971, 0, 8), 1.38],
       [Date.UTC(1971, 0, 15), 1.38],
       [Date.UTC(1971, 1, 1), 1.38],
       [Date.UTC(1971, 1, 8), 1.48],
       [Date.UTC(1971, 1, 21), 1.5],
       [Date.UTC(1971, 2, 12), 1.89],
       [Date.UTC(1971, 2, 25), 2.0],
       [Date.UTC(1971, 3, 4), 1.94],
       [Date.UTC(1971, 3, 9), 1.91],
       [Date.UTC(1971, 3, 13), 1.75],
       [Date.UTC(1971, 3, 19), 1.6],
       [Date.UTC(1971, 4, 25), 0.6],
       [Date.UTC(1971, 4, 31), 0.35],
       [Date.UTC(1971, 5, 7), 0]
      ]
     }, {
      name : 'Winter 2009-2010',
      type : "area",
      fillColor : {
       linearGradient : [0, 0, 0, 300],
       stops : [
        [0, Highcharts.getOptions().colors[2]],
        [1, 'rgba(2,0,0,0)']
       ]
      },
      data : [
       [Date.UTC(1970, 9, 9), 0],
       [Date.UTC(1970, 9, 14), 0.15],
       [Date.UTC(1970, 10, 28), 0.35],
       [Date.UTC(1970, 11, 12), 0.46],
       [Date.UTC(1971, 0, 1), 0.59],
       [Date.UTC(1971, 0, 24), 0.58],
       [Date.UTC(1971, 1, 1), 0.62],
       [Date.UTC(1971, 1, 7), 0.65],
       [Date.UTC(1971, 1, 23), 0.77],
       [Date.UTC(1971, 2, 8), 0.77],
       [Date.UTC(1971, 2, 14), 0.79],
       [Date.UTC(1971, 2, 24), 0.86],
       [Date.UTC(1971, 3, 4), 0.8],
       [Date.UTC(1971, 3, 18), 0.94],
       [Date.UTC(1971, 3, 24), 0.9],
       [Date.UTC(1971, 4, 16), 0.39],
       [Date.UTC(1971, 4, 21), 0]
      ]
     }
    ]
   });
 });
});
</code>

HTML:

<code><script src="http://code.highcharts.com/highcharts.js"></script>
<div id="container" style="min-width: 400px; height: 400px; margin: 0 auto"></div>
</code>
Idealny. To było brakujące ogniwo, którego szukałem! Dzięki za pomoc. Jeremy Penrod

Powiązane pytania