Pytanie w sprawie android, android-webview, java – „Zakończ działanie za pomocą” podczas próby załadowania do WebView

10

Testuję wbudowany WebView w aplikacjach na Androida. Moim problemem jest następujący kod

<code>WebView webView = (WebView) findViewById(R.id.webView1);
webView.loadUrl("http://google.com");
</code>

uruchamia zamiar (sugerując zainstalowanie przeglądarek do otwarcia sieci) zamiast otwierać go w wbudowanym WebView. Co powinienem zrobić, aby tego uniknąć?

Twoja odpowiedź

2   odpowiedź
4

Musisz wdrożyćWebViewClient jeśli chcesz otworzyć adres URL w aplikacji.

Czekten link i znajdźNawigacja strony obsługi dla przykładu WebViewClient.

26
<code>WebView mWebView= (WebView) findViewById(R.id.webView1);
mWebView.setWebViewClient(new WebViewClient() {
    @Override
    public void onReceivedError(WebView view, int errorCode,
        String description, String failingUrl) {
      // Handle the error
    }

    @Override
    public boolean shouldOverrideUrlLoading(WebView view, String url) {
      view.loadUrl(url);
      return true;
    }
  });

mWebView.loadUrl("http://google.com");
</code>

To nie otworzy innego przeglądarki. Miej tutaj odniesienieSTRONA DEWELOPERA.

w shouldOverrideUrlLoading możesz po prostu zwrócić false i nie robić view.loadUrl (url) Ofir Malka
:) Byłem na tej samej stronie, ale szukałem rozwiązania Pritesh Desai

Powiązane pytania