Pytanie w sprawie c#, streamwriter – Utwórz plik, jeśli plik nie istnieje

57

Muszę odczytać mój kod, jeśli plik nie istnieje, stworzyć inny dopisać. W tej chwili czyta, jeśli istnieje, tworzy i dołącza. Oto kod:

<code>if (File.Exists(path))
{
  using (StreamWriter sw = File.CreateText(path))
  {
</code>

Czy zrobiłbym to?

<code>if (! File.Exists(path))
{
  using (StreamWriter sw = File.CreateText(path))
  {
</code>

Edytować:

<code>string path = txtFilePath.Text;

if (!File.Exists(path))
{
  using (StreamWriter sw = File.CreateText(path))
  {
    foreach (var line in employeeList.Items)
    {
      sw.WriteLine(((Employee)line).FirstName);
      sw.WriteLine(((Employee)line).LastName);
      sw.WriteLine(((Employee)line).JobTitle);
    }
  }
}
else
{
  StreamWriter sw = File.AppendText(path);

  foreach (var line in employeeList.Items)
  {
    sw.WriteLine(((Employee)line).FirstName);
    sw.WriteLine(((Employee)line).LastName);
    sw.WriteLine(((Employee)line).JobTitle);
  }
  sw.Close();
}
</code>

}

@Yuck - praca domowa, aby odkryć koło? Fuj! ;) Shadow Wizard
@ShadowWizard Ponieważ jest to oznakowane zadanie domowe, OP może być skierowane do pokazania logiki warunkowej. Yuck
File.AppendAllText - robi to dokładnie to, czego potrzebujesz w jednym wierszu kodu .. Shadow Wizard

Twoja odpowiedź

5   odpowiedzi
15

lub:

<code>using(var fileStream = File.Open(path, FileMode.OpenOrCreate, FileAccess.ReadWrite))
{
  using (StreamWriter sw = new StreamWriter(path, true))
  {
    //...
  }
}
</code>
W tym przypadku otrzymasz wyjątek IOException, ponieważ fileStream nadal blokuje plik, gdy program zapisujący strumień chciałby go zapisać. Zamiast tego przekaż plik fileStream jako argument konstruktora StreamWriter. salted
1

Na przykład

<code>  string rootPath = Path.GetPathRoot(Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.System));
    rootPath += "MTN";
    if (!(File.Exists(rootPath)))
    {
      File.CreateText(rootPath);
    }
</code>
7

Tak, musisz negowaćFile.Exists(path) jeśli chcesz sprawdzić, czy pliknie istnieć.

11

Nie musisz nawet sprawdzać ręcznie, File.Open robi to za Ciebie. Próbować:

<code>using (StreamWriter sw = new StreamWriter(File.Open(path, System.IO.FileMode.Append))) 
{
</code>

Ref:http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.io.filemode.aspx

86

Możesz po prostu zadzwonić

<code>using (StreamWriter w = File.AppendText("log.txt"))
</code>

Tworzy plik, jeśli nie istnieje, i otwiera plik do dołączenia.

Edytować:

To wystarczy:

<code>string path = txtFilePath.Text;        
using(StreamWriter sw = File.AppendText(path))
{
 foreach (var line in employeeList.Items)         
 {          
  Employee e = (Employee)line; // unbox once
  sw.WriteLine(e.FirstName);           
  sw.WriteLine(e.LastName);           
  sw.WriteLine(e.JobTitle); 
 }        
}   
</code>

Ale jeśli nalegasz na sprawdzenie najpierw, możesz zrobić coś takiego, ale nie widzę sensu.

<code>string path = txtFilePath.Text;        


using (StreamWriter sw = (File.Exists(path)) ? File.AppendText(path) : File.CreateText(path))         
{           
  foreach (var line in employeeList.Items)           
  {             
   sw.WriteLine(((Employee)line).FirstName);             
   sw.WriteLine(((Employee)line).LastName);             
   sw.WriteLine(((Employee)line).JobTitle);           
  }         
} 
</code>

Warto również zwrócić uwagę na kod, że robisz dużo niepotrzebnego rozpakowywania. Jeśli musisz użyć zwykłej (nie generycznej) kolekcji, takiej jakArrayList, a następnie jednorazowo rozpakuj obiekt i użyj odwołania.

Niemniej jednak, używamList<> dla moich kolekcji:

<code>public class EmployeeList : List<Employee>
</code>

Powiązane pytania