Pytanie w sprawie gcc, warnings, c++, g++, linux – Pomiń ostrzeżenie z atrybutu gcc init_priority

1

G ++ ostrzega mnie przed atrybutem init_priority:

<code>g++ -c -o src/core/ModuleManager.o -Wall -fPIC -imacros ./src/configs/config.hpp -O2 -I./src/include  src/core/ModuleManager.cpp
src/core/ModuleManager.cpp:27:29: warning: requested init_priority is reserved for internal use
</code>

Czy istnieje sposób na zniesienie tego konkretnego ostrzeżenia?

Twoja odpowiedź

1   odpowiedź
3

Tak: nie używaj init_priority zarezerwowanego do użytku wewnętrznego (priorytet <= 100).

Tam jestpowód jest zarezerwowany, a jeśli zignorujesz ostrzeżenie, w końcu będziesz musiał debugować problem, który będzie trudny do zrozumienia.

Nigdy nie okłamuj swojego kompilatora - to cię dopadnie!

Racja ... Myślałem, że sam atrybut init_priority jest zarezerwowany, a nie określone wartości priorytetu ... Lepiej RDFM następnym razem zgaduję ... Zbigh1

Powiązane pytania