Pytanie w sprawie swing, java – Jak używać KeyListener w Javie?

1

Jak używać KeyListener na tym kodzie, aby poruszać się w górę iw dół? Wiem, jak używać KeyListener, ale nie wiem, gdzie go umieścił w tym kodzie.

  import java.awt.*;
  import java.awt.image.*;
  import java.awt.event.*;
  import java.awt.geom.*;

  import javax.swing.*;


  public class ControlPanel extends JPanel implements Runnable,ActionListener,KeyListener,MouseListener{
    private MainPanel main;
    private final static int maxWidth = 800, maxHeight = 600; //width & height of JPanel
    private boolean running; //keeps track of state of the program
    private Thread thread;
    private Graphics2D graphics;
    private Image image; //used for double buffering
    private BufferedImage bgImage;
    private String s = "";
    Font f = new Font("Times New Roman",Font.PLAIN,50);
    Timer t = new Timer(2000,this);
    private int typed = 0;
    private int x = 50,y = 500;

    public ControlPanel(MainPanel main) {
      this.setDoubleBuffered(false); //we'll use our own double buffering method
      this.setBackground(Color.black);
      this.setPreferredSize(new Dimension(maxWidth, maxHeight));
      this.setFocusable(true);
      this.requestFocus();
      this.main = main;
      addKeyListener(this);
      addMouseListener(this);
      t.start();
    }

    public static void main(String[] args) {
      new MainPanel();
    }

    public void addNotify() {
      super.addNotify();
      startGame();
    }

    public void stopGame() {
      running = false;
    }

    //Creates a thread and starts it
    public void startGame() {
      if (thread == null || !running) {
        thread = new Thread(this);
      }
      thread.start(); //calls run()
    }

    public void run() {
      running = true;

      init();
      while (running) {
        createImage(); //creates image for double buffering

        ///////////////USE THESE 2 METHODS////////////////////
        update(); //use this to change coordinates, update values, etc


        draw(); //use this to draw to the screen


        //////////////////////////////////////////////////////
        drawImage(); //draws on the JPanel
      }

      System.exit(0);
    }

    //Use this to create or initialize any variables or objects you have
    public void init() {
    }
     public void initGame(){

     }    //Use this to update anything you need to update
    public void update() {

    }

    //Use this to draw anything you need to draw
    public void draw() {    

      graphics.setColor(Color.WHITE);
      graphics.fillRect(250, 450, 300,100);

      graphics.setColor(Color.WHITE);
      graphics.fillRect(250, 320, 300,100);

      graphics.setColor(Color.GREEN);
      graphics.setFont(f);
      graphics.drawString(s, x, y);
      typed = 0;

      graphics.setFont(f);
      graphics.setColor(Color.blue);
      graphics.drawString("HANGMAN", 270,75);

      graphics.setFont(f);
      graphics.setColor(Color.blue);
      graphics.drawString("PLAY", 330, 390);

      graphics.setFont(f);
      graphics.setColor(Color.blue);
      graphics.drawString("QUIT", 330, 520);

      graphics.setColor(Color.red);
      graphics.drawRect(248, 318, 304,104);
    }

    //creates an image for double buffering
    public void createImage() {
      if (image == null) {
        image = createImage(maxWidth, maxHeight);

        if (image == null) {
          System.out.println("Cannot create buffer");
          return;
        }
        else
          graphics = (Graphics2D)image.getGraphics(); //get graphics object from Image
      }

      if (bgImage == null) {
        graphics.setColor(Color.black);
        graphics.fillRect(0, 0, maxWidth, maxHeight);
        //System.out.println("No background image");
      }
      else {
        //draws a background image on the Image
        graphics.drawImage(bgImage, 0, 0, null);
      }
    }

    //outputs everything to the JPanel
    public void drawImage() {
      Graphics g;
      try {
        g = this.getGraphics(); //a new image is created for each frame, this gets the graphics for that image so we can draw on it
        if (g != null && image != null) {
          g.drawImage(image, 0, 0, null);
          g.dispose(); //not associated with swing, so we have to free memory ourselves (not done by the JVM)
        }
        image = null;
      }catch(Exception e) {System.out.println("Graphics objects error");}
    }


    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
      // TODO Auto-generated method stub

    }

    public void keyPressed(KeyEvent e) {      }

    public void keyReleased(KeyEvent e) {


    }

    public void keyTyped(KeyEvent e) {
      typed = 1;

      s+=Character.toString(e.getKeyChar());
      s+=" ";
      System.out.println(s);
    }

    @Override    public void mouseClicked(MouseEvent e) {
      System.out.println(e.getPoint());

    }

    @Override
    public void mouseEntered(MouseEvent arg0) {
      // TODO Auto-generated method stub

    }

    @Override
    public void mouseExited(MouseEvent arg0) {
      // TODO Auto-generated method stub

    }

    @Override
    public void mousePressed(MouseEvent arg0) {
      // TODO Auto-generated method stub

    }

    @Override
    public void mouseReleased(MouseEvent arg0) {
      // TODO Auto-generated method stub

    }
  }
Wygląda na to, że jak wspomniałeś, to Swing, więc zdecyduj się przejść przez samouczkiBrelok, KeyListeners nie są odpowiednie, jak sądzę, ponieważ po prostu chciałeś przenieść się w górę iw dół :-) nIcE cOw
Zerknij na toprzykład kodu nIcE cOw

Twoja odpowiedź

2   odpowiedź
2

KeyListener nie jest przeznaczony do słuchania zdarzeń klawiaturySwing JC Components, posługiwać sięKluczowe powiązania zamiast tego dane wyjściowe do GUI Swing powinny pochodzić zSwing Action

2

Dodałeś detektora klucza, wywołując to

addKeyListener(this);

Powiązane pytania