Pytanie w sprawie wpf, eps, xaml, silverlight, vector-graphics – Jak korzystać z plików EPS w aplikacji WPF lub Silverlight?

14

Mam kilka obrazów w formacie EPS, których chciałbym użyć w mojej aplikacji WPF. czy to możliwe?

Jeśli nie, czy istnieje sposób na przekonwertowanie ich na XAML, aby móc ich używać bezpośrednio w WPF? Nie mam budżetu na Expression Design lub Adobe Illustrator, a do konwersji jest tylko kilka zdjęć.

Twoja odpowiedź

1   odpowiedź
8

http://www.inkscape.org/. Pozwoli to na importowanie pliku EPS, ale musisz mieć zainstalowany GhostScript. Inkscape używa formatu SVG i pozwoli na eksport z SVG do XAML.

Powiązane pytania