Pytanie w sprawie oracle, oracle11g, sql, unpivot – Oracle 11g: Rozpakuj wiele kolumn i dołącz nazwę kolumny

13

Jestem triyngiem, aby oddzielić wiele kolumn w moim zbiorze danych. Oto jak wyglądają moje dane.

CREATE TABLE T5 (idnum NUMBER,f1 NUMBER(10,5),f2 NUMBER(10,5),f3 NUMBER(10,5)
         ,e1 NUMBER(10,5),e2 NUMBER(10,5)
         ,h1 NUMBER(10,5),h2 NUMBER(10,5));

INSERT INTO T5 (IDNUM,F1,F2,F3,E1,E2,H1,H2) 
VALUES (1,'10.2004','5.009','7.330','9.008','8.003','.99383','1.43243');
INSERT INTO T5 (IDNUM,F1,F2,F3,E1,E2,H1,H2
VALUES (2,'4.2004','6.009','9.330','4.7008','4.60333','1.993','3.3243');
INSERT INTO T5 (IDNUM,F1,F2,F3,E1,E2,H1,H2)
VALUES (3,'10.2040','52.6009','67.330','9.5008','8.003','.99383','1.43243');
INSERT INTO T5 (IDNUM,F1,F2,F3,E1,E2,H1,H2)
VALUES (4,'9.20704','45.009','17.330','29.008','5.003','3.9583','1.243');

COMMIT;

select * from t5;

IDNUM  F1  F2   F3    E1   E2    H1   H2

1  10.2004 5.009  7.33  9.008  8.003  0.99383 1.43243
2  4.2004 6.009  9.33  4.7008 4.60333 1.993  3.3243
3  10.204 52.6009 67.33  9.5008 8.003  0.99383 1.43243
4  9.20704 45.009 17.33  29.008 5.003  3.9583 1.243

Nie rozpakowuję tak ...

select *
from (select IDNUM,F1,F2,F3,E1,E2,H1,H2,
   null as E3,null as H3
   from T5)
UnPivot((F,E,H) for sk in ((F1,E1,H1) as 1,
               (F2,E2,H2) as 2,
               (F3,E3,H3) as 3))
order by IDNUM,SK;

IDNUM SK    F    E    H
----- -- ------- ------- -------
  1  1 10.2004  9.008  .99383
  1  2  5.009  8.003 1.43243
  1  3   7.33   null   null
  2  1  4.2004  4.7008  1.993
  2  2  6.009 4.60333  3.3243
  2  3   9.33   null   null
  3  1  10.204  9.5008  .99383
  3  2 52.6009  8.003 1.43243
  3  3  67.33   null   null
  4  1 9.20704  29.008  3.9583
  4  2  45.009  5.003  1.243
  4  3  17.33   null   null

Ale to, czego naprawdę potrzebuję, jest następujące ...

IDNUM SK    F    E    H F_COL_NAME
----- -- ------- ------- ------- ----------
  1  1 10.2004  9.008  .99383     F1
  1  2  5.009  8.003 1.43243     F2
  1  3   7.33   null   null     F3
  2  1  4.2004  4.7008  1.993     F1
  2  2  6.009 4.60333  3.3243     F2
  2  3   9.33   null   null     F3
  3  1  10.204  9.5008  .99383     F1
  3  2 52.6009  8.003 1.43243     F2
  3  3  67.33   null   null     F3
  4  1 9.20704  29.008  3.9583     F1
  4  2  45.009  5.003  1.243     F2
  4  3  17.33   null   null     F3

Jak mogę to zrobić?

To jest niesamowite! Tommy O'Dell
Coś przydatnego, aby pomóc potencjalnym rozmówcom -sqlfiddle.com/#!4/12446/1 Jake Feasel

Twoja odpowiedź

4   odpowiedź
2

Właśnieselect idnum, sk, f, e, h, 'F'||SK as col_name ... Musisz określić wszystkie kolumny zamiast gwiazdki.

Lubię tohttp://sqlfiddle.com/#!4/12446/21

0

Spróbuj tego..

select * from (select IDNUM,F1,F2,F3,E1,E2,H1,H2, null as E3,null as H3 from T5) UnPivot((F,E,H) for sk in ((F1,E1,H1) as 'F1',
             (F2,E2,H2) as 'F2',
             (F3,E3,H3) as 'F3')) order by IDNUM,SK;
1

Jeśli chcesz zapisać wynikUNPIVOT możesz użyćINSERT ALL:

CREATE TABLE T5_unpiv(IDNUM NUMBER,SK NUMBER,F NUMBER,E NUMBER,H NUMBER
           ,F_COL_NAME VARCHAR2(100));

INSERT ALL 
 INTO T5_unpiv(IDNUM,SK,F,E,H,F_COL_NAME) VALUES(idnum,1,f1,e1,h1,'F1')
 INTO T5_unpiv(IDNUM,SK,F,E,H,F_COL_NAME) VALUES(idnum,2,f2,e2,h2,'F2')
 INTO T5_unpiv(IDNUM,SK,F,E,H,F_COL_NAME) VALUES(idnum,3,f3,NULL,NULL,'F3')
SELECT * FROM T5;

SELECT * FROM T5_unpiv;

Demo DBFiddle

Wydajność:

┌───────┬────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┐
│ IDNUM │ SK │  F  │  E  │  H  │ F_COL_NAME │
├───────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│   1 │ 1 │ 10.2004 │ 9.008  │ .99383 │ F1     │
│   1 │ 2 │  5.009 │ 8.003  │ 1.43243 │ F2     │
│   1 │ 3 │  7.33 │ null  │ null  │ F3     │
│   2 │ 1 │ 4.2004 │ 4.7008 │ 1.993  │ F1     │
│   2 │ 2 │  6.009 │ 4.60333 │ 3.3243 │ F2     │
│   2 │ 3 │  9.33 │ null  │ null  │ F3     │
│   3 │ 1 │ 10.204 │ 9.5008 │ .99383 │ F1     │
│   3 │ 2 │ 52.6009 │ 8.003  │ 1.43243 │ F2     │
│   3 │ 3 │  67.33 │ null  │ null  │ F3     │
│   4 │ 1 │ 9.20704 │ 29.008 │ 3.9583 │ F1     │
│   4 │ 2 │ 45.009 │ 5.003  │ 1.243  │ F2     │
│   4 │ 3 │  17.33 │ null  │ null  │ F3     │
└───────┴────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┘
9

Zmień swojeUNPIVOT być tak

select A.*, sk
from (select IDNUM,F1,F2,F3,E1,E2,H1,H2,
   null as E3,null as H3
   from T5) AS A
UnPivot((F,E,H) for sk in ((F1,E1,H1) as F1,
               (F2,E2,H2) as F2,
               (F3,E3,H3) as F3))
order by IDNUM,SK;

To powinno załatwić sprawę

@ TomJMuthirenthi wystarczy, aby na przykład (F1, E1, H1) jako 1, nie jestem pewien, czy możesz mieć litery itp. W części, więc po prostu użyj liczby DasDave
Próbowałem zrobić moje zapytanie w podobny sposób, ale otrzymałem błąd, „nie stałe wyrażenie nie jest dozwolone dla wartości przestawnych | unpivot” Tom J Muthirenthi

Powiązane pytania