Pytanie w sprawie hibernate, join – Łączenie dwóch niepowiązanych tabel w hibernacji

1

Czy jest jakiś sposób, abyśmy mogli połączyć dwie tabele bez bezpośredniej relacji między nimi, ale mają dwa wspólne pola w hibernacji?

Mam dwie tabele o nazwie boiler_plates i profil bez bezpośredniego związku między nimi, ale mają wspólne pole o nazwie contract_id.

Napisałem kwerendę „z wewnętrznych łączeń Boiler_Plates bp Profiles p na bp.bt_contracts = p.contract_id”, ale nadal wyświetla błąd. "nieoczekiwany token: w pobliżu linii 1, kolumna 75 [z com.catapult.bid.model.Boiler_Plates jako wewnętrzne połączenie bp Profile jako p na bp.bt_contracts = p.contract_id gdzie bp.bt_contracts = 1]".

Poniżej znajduje się plik mapowania hibernacji dla płyt kotłowych i profili.

Plik mapowania dla płyt kotłowych.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE hibernate-mapping SYSTEM "http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-mapping-3.0.dtd">


<hibernate-mapping package="com.catapult.bid.model" default-access="field" >
  <class name="Boiler_Plates" table="bt_boiler_plates" schema="bidtool">

    <id name="boiler_plate_id" type="int" column="boiler_plate_id">      
      <generator class="sequence">
         <param name="sequence">bidtool.boiler_plates_boiler_plate_id_seq</param>
      </generator>
    </id> 

    <property name="boilerPlateName" type="string">
      <column name="boiler_plate_name" length="20" not-null="true" />
    </property>
    <property name="editable" type="int">
      <column name="editable"/>
    </property>
    <property name="boilerPlateContent" type="string">
      <column name="boiler_plate_content" length="20" />
    </property>
    <property name="insertTime" type="date" insert="false">
      <column name="insert_time_stamp"/>
    </property>
     <many-to-one class="Contracts" fetch="select" name="bt_contracts">
       <column name="contract_id"/>
    </many-to-one>
  </class> 
</hibernate-mapping> 

Plik mapowania dla profili

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC "-//Hibernate/Hibernate Mapping DTD 3.0//EN" "http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-mapping-3.0.dtd">
<hibernate-mapping default-access="field" package="com.catapult.bid.model">
 <class name="Profiles" schema="bidtool" table="bid_tool_profiles">
  <id column="profile_id" name="profileId" type="string">
   <generator class="com.catapult.bid.commons.ProfileIDGenerator"/>
  </id>
  <many-to-one class="User" fetch="select" name="appUsers">
   <column name="user_id"/>
  </many-to-one>
  <property name="profileContent" type="string">
   <column name="profile_content"/>
  </property>
  <property name="scac" type="string">
   <column length="20" name="scac"/>
  </property>
  <property name="created" type="timestamp" update="false">
   <column name="insert_timestamp"/>
  </property>
  <property name="status" type="string">
   <column length="9" name="status" not-null="true"/>
  </property>
  <property name="editable" type="string">
   <column length="1" name="editable" not-null="true"/>
  </property>
 </class>
</hibernate-mapping>

Twoja odpowiedź

2   odpowiedź
0

Musisz leniwy pobrać Boiler_Plates (twoja klasa nie powinna mieć podkreślenia w nazwie) i Profile from Contracts. Następnie użyj czegoś takiego:

select bp.contracts.profiles from Boiler_Plates bp where bp.boiler_plate_id=?

Twój kod używa zbyt wielu znaków podkreślenia, powinieneś też sprawdzić konwencje kodowania java:http://www.oracle.com/technetwork/java/codeconv-138413.html.

2

co możesz zrobić w takim przypadku, to wykonać wewnętrzne sprzężenie za pomocą klauzuli where:

select a from A a, B b where a.someColumn = b.someOtherColumn and ...

Właściwe połączenia są możliwe tylko przy użyciu skojarzeń między podmiotami w HQL.

Ale spowoduje to CROSS JOIN w wygenerowanym SQL! Tarik

Powiązane pytania