Pytanie w sprawie sql, oracle – Wstaw Oracle od select do tabeli z większą liczbą kolumn

68

Chcę wstawić do tabeli z instrukcji select, jednak są 3 kolumny zwrócone z instrukcji select, a tabela ma 4 kolumny, chciałbym dodać 0 dla wszystkich wierszy w dodatkowej kolumnie. Czy ktoś może mi podać przykładowe zapytanie SQL?

Dziękuję Ci!

Twoja odpowiedź

3   odpowiedź
5

Umieść 0 jako domyślny w SQL lub dodaj 0 do swojego obszaru tabeli

1

po prostu wybierz „0” jako wartość żądanej kolumny

127

Po prostu dodaj „0” w swoim wyborze.

INSERT INTO table_name (a,b,c,d)
  SELECT
    other_table.a AS a,
    other_table.b AS b,
    other_table.c AS c,
    '0' AS d
  FROM other_table
+1 dla pełnego przykładu, ale zawiera więcej rzeczy niż normalnie używałbym. Nie miałabym() wokółselect instrukcja i nie aliasuje nazw kolumn. Pozostawiłbym zero bez cytowania, gdyby kolumna docelowa miała typ liczbowy, cytując tylko wtedy, gdy kolumna docelowa miała typ danych znaku. Shannon Severance

Powiązane pytania