Najważniejsze standards pytania dla programistów

  • 20 głosów
  • 5 odpowiedzi
  • 0 widoki
5 odpowiedzi

Czym są RFC?

Myślę, że jest wielu ludzi nieświadomych RFC (Request for Comments). Wiem, co są na logicznym poziomie, ale czy ktoś może podać dobry opis nowego programisty...

Set 30 Sep 2008, 16:03 z Martin York
  • 23 głosów
  • 1 odpowiedź
  • 0 widoki
1 odpowiedź

Limit długości linii źródłowej

Jaka jest maksymalna długość linii źródłowejwszystko kompilatory sąwymagany by zaakceptować? Czy zmienił się w C ++ 11? Jeśli tak, jaka była stara wartość?Za...

Set 09 May 2012, 15:59 z Fanael
  • 94 głosów
  • 5 odpowiedzi
  • 0 widoki
5 odpowiedzi

Heksowa reprezentacja koloru z kanałem alfa?

Czy istnieje W3 lub jakikolwiek inny godny uwagi standard dotyczący sposobu przedstawiania koloru (w tym kanału alfa) w formacie szesnastkowym?Czy to #RGBA l...

Set 14 Sep 2009, 02:28 z Patrick Klug
Page 1 of 2
1 2